w. Hubert10 listopada 2006 r.

Hubert jest postaci historyczn. y ok. 1300 lat temu na terenie dzisiejszej Belgii.. Hubert by potomkiem krlewskiego rodu Merowingw. Wid uporzdkowane, bogobojne, ycie arystokraty. Przeom nastpi po szeciu latach maestwa. W chwili, gdy ona Huberta musiaa wyjecha w dug podr do swej chorej matki. Z wolnoci tej zacz korzysta. ywot wypeniay mu caonocne biesiady w towarzystwie druhw z ksicej druyny. Dnie spdza na polowaniach. W owach zupenie si zatraci. Polowa bez opamitania.
Pewnego razu Hubert wraz z druyn wyruszy w lasy Gr Ardeskich na konne polowanie na jelenie. W pewnej chwili orszakowi jedcw ukaza si ogromny biay jele. Hubert ruszy konno za zwierzem. Towarzysze zostali daleko w tyle. Pocig trwa wiele godzin. W pewnym momencie zwierz sam zatrzyma si na lenej polanie. Take ko Huberta stan, jak wryty. Psy, towarzyszce ksiciu, nie chciay atakowa zwierza. Hubert dostrzeg, e porodku jeleniego wieca arzy si wietlisty krzy. Po tym zdarzeniu Hubert zosta ksidzem, a potem biskupem.
Krtko po mierci zosta kanonizowany i , jako wity, ustanowiony zosta przez Koci patronem myliwych.
3. listopada to wito myliwych. W tym dniu, na cze patrona, urzdza si najwaniejsze, najbardziej okazae i uroczyste polowanie. Czsto poprzedzone msz wit w intencji przyrody i myliwych. Bywa, e naboestwo celebrowane jest nie w kociele, lecz w terenie, przy rdlenych kapliczkach, powiconych wanie Hubertowi.
Poroe jelenia ze wietlistym krzyem stao si emblematem wikszo organizacji owieckich prawie wszystkich krajw europejskich. Jest take godem Polskiego Zwizku owieckiego.

Opracowa: Grzegorz Gredys
rdo: www.lowiecki.pl