Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2016/2017
zostanie opracowany i opublikowany w pózniejszym terminie