Rykowisko, Bekowisko i Bukowisko23 wrzenia 2006 r.

Hasa zawarte w tytule artykuu dla wikszoci czytajcych nie kojarz si z niczym szczeglnym. Zapewne niewiele osb potrafi dokadnie rozszyfrowa znaczenie kadego z wymienionych owieckich terminw. Sowa te okrelaj okresy godowe u zwierzyny powej (jeleni, danieli i osi) wystpujcej w Polskich lasach. Gody wymienionych zwierzt przypadaj wanie jesieni.
Bekowisko, to okres godowy u danieli, odbywajcy si na przeomie padziernika i listopada.
Bukowisko, to okres godowy u osi, odbywajcy si na przeomie wrzenia i padziernika.
Rykowisko, to okres godowy u jeleni, przypadajcy na przeom wrzenia i padziernika
osie, jelenie i daniele s zwierztami poligamicznymi. Samce osi (byki) cz si w okresach godowych z samicami w pary, ale tylko na czas, gdy samice znajduj si w rui. Potem szukaj nowych wybranek . Nieco inaczej jest u jeleni i danieli. Samce jeleni i danieli (byki) w okresach godowych gromadz wok siebie harem a skadajcy si nawet z 10 sztuk i wicej. W tym czasie zacicie broni swoich haremw, odpierajc ataki rywali. Samce w czasie okresu godowego praktycznie nic nie jedz i przez to trac znaczco na wadze. Caa ich uwaga skupia si wwczas na obronie swoich a. Jelenie yj w grach otaczajcych Kotlin Kodzk. Spotka je moemy w Grach Bystrzyckich, Orlickich, Zotych, Bardzkich, Sowich, Stoowych jak rwnie w Masywie nienika. S one prawdziwymi krlami naszych lasw. Ju niedugo, gdy tylko wrzeniowe wieczory i poranki zrobi si chodniejsze, gdy supek rtci zbliy si do zera i gdy w powietrzu bd unosi si ju tylko pojedyncze nitki babiego lata - rozpocznie si rykowisko. Wwczas w lasach, ktrymi poronite s nasze gry, zacznie si widowisko. W tym czasie, lasy, polany i zrby nalee bd do jeleni. Rykowisko, to wspaniae przedstawienie, w ktrym aktorami s jelenie. Kto mia okazj widzie i sysze ryczcego byka prowadzcego chmar a, czu zapach pima towarzyszcy temu przedstawieniu, na pewno nigdy tego nie zapomni.
W ryku byka odrniamy postkiwanie, wabienie, straszenie, wyzwanie i ryk triumfu po przegonieniu rywala. Kady z tych dwikw jest inny i niepowtarzalny. Byki najczciej rycz wieczorami, gdy zapada zmrok i o poranku, gdy wstaje dzie. W okresie szczytu okresu godowego, byki rycz nawet w cigu dnia. Zachcam wszystkich do wzicia udziau w takim przedstawieniu. Oczywicie trudno jest podej jelenie i dokadnie obserwowa rykowisko z bliska, gdy s to zwierzta pochliwe, ale na pewno warto sprbowa. Jeli jednak w bezchmurny chodny wieczr w okolicach od 15 wrzenia do 5 padziernika wybierzemy si w wycieczk do lasu w gry i bdziemy zachowywa si cicho, mamy du szans usysze ryczce byki, ktre sycha nawet z odlegoci kilku kilometrw. Taka wycieczka, moe by wspania, romantyczn i oryginaln wypraw we dwoje.
Gorco polecam !

Grzegorz Gredys