Wiszce mosty, zgubiony zegarek, rozerwana flinta, .7 padziernika 2006 r.

Czy kiedykolwiek kto z Was zastanawia si, w jaki sposb myliwi porozumiewaj si ze sob mwic o swoim rewirze owieckim, ktry nierzadko obejmuje nawet kilkanacie tysicy hektarw pl i lasw ?
Pod tymi tajemniczymi okreleniami, kryj si nazwy miotw, natomiast mianem 'miotw' okrela si w owiectwie dany obrb owiska. Cae owisko podzielone jest wic na takie rejony. Dziki wprowadzeniu nazw dla okrelonych terenw owieckich, owcy nie maj problemw z porozumiewaniem si pomidzy sob mwic o swoim obwodzie. Zapewne wielu z Was zadaje sobie pytanie, dlaczego myliwi wymylaj tak dziwne nazwy opisujc swoje owiska i skd waciwie one si bior. Tak jak wiele jest k owieckich, tyle istnieje rnych sposobw nazewnictwa miotw. Myliwi z jednych k opisuj owisko posugujc si nazwami geograficznymi gr, strumykw itp. , za inni przyjli nazewnictwo od lenikw, ktrzy podzieli las na oddziay nadajc im numery np. oddzia 120, 130 itd. Wedug mnie jednak najciekawsze nazwy owisk to te, wymylone przez samych myliwych inspirowane pewnymi wydarzeniami z ycia koa owieckiego, bd bdce podkreleniem charakterystycznych cech danego terenu. Wspaniaym sposobem upamitniajcym ciekawe, wane wydarzenia historyczne koa jest nadanie nazwy danemu rewirowi w ktrym miao miejsce to zdarzenie. W ten sposb myliwi wci posugujcy si nazwami miotw, pamitaj o tym wydarzeniu, zarwno nemrodzi owiectwa, znajcy z autopsji dane wydarzenie, jak rwnie "todzioby", ktrzy znaj je jedynie z opowieci. Pami tych wydarze przetrwa prb czasu lepiej, ni zapisana w kartach kronik.
Dla przykadu kilka takich nazw, ktrych uywaj myliwi z Koa owieckiego "CIS", gospodarujcego owiskiem na terenie Gr Bardzkich, pomidzy Bardem a Srebrna Gr od ponad 50 lat:
Wiszce mosty - w tym rejonie owiska znajduj si dwa stare, pikne; bardzo wysokie kolejowe mosty o konstrukcji ukowej, wybudowane z czerwonej cegy w okresie II Wojny wiatowej przez Niemcw. Mosty nie s uywane, ale wkomponoway si w teren i stanowi du atrakcj.
Rozerwana flinta - kilkadziesit lat temu podczas polowania jeden myliwy wystrzeli z dubeltwki, ktrej lufy zatkane byy niegiem. W efekcie lufy dubeltwki rozerwaa sia wybuchu i jak sam poszkodowany opowiada, bro rozsypaa si na kawaki. Cae zdarzenie skoczyo si szczliwie i od tej pory teren ten nosi nazw "rozerwana flinta"
Dungla - dawno temu caa gra (kilkadziesit hektarw) zostaa gsto zalesiona modnikiem wierkowym. Przez podronity, gsty modnik byo bardzo trudno przej i atwo mona byo straci, wewntrz modnika, orientacj w terenie, dlatego myliwi nazwali ten obszar dungl. Modnik wyrs i dzisiaj ronie w tym miejscu pikny, wysoki las, a myliwi nadal posuguj si historyczn nazw.
Krzy Solidarnoci - na stromym zboczu gry, na zrbie pod szczytem, w czasach komuny, kto postawi duy krzy na cze solidarnoci. Dzisiaj teren ten gsto porasta wyronity modnik i krzya ju nie ma, ale wydarzenie upamitnia nazwa miotu, ktr myliwi posuguj si do dzi.
Kwiatki - wysoko, na agodnym zboczu, pod szczytem grskim rosn cae poacie przebiniegw. Wczesn wiosn, kiedy w lesie jest jeszcze szaro, w tym miejscu zakwitaj tysice kwiatw, tworzc widok zapierajcy dech w piersiach. I chocia ostatnimi czasy teren ten zosta w znacznej czci zaronity przez gsty podszyt bukowy i ju kwitnce wiosn kwiaty nie tworz "biaych dywanw" , to urok tego miejsca pozosta.
Tymi i wieloma innymi ciekawymi nazwami jak choby Warszawa, Chopskie laski, Wojenny miot, Buk Sasak my myliwi posugujemy si na co dzie, pamitajc o historii i niezapomnianych wydarzeniach owieckich.

Grzegorz Gredys