KOŁO ŁOWIECKIE "CIS"
Strona główna
członkowie koła
zarząd
obwód
mapa obwodu
Polowania zbiorowe
Prace gospodarcze
statystyki
galeria zdjęć
domek myśliwski
sprzedaż polowań
współpraca z młodzieżą
Grzegorz Gredys - publikacje
archiwum

Polowanie Wigilijne - 30 grudnia 2007 r.

W dniu 22 grudnia odbyło się polowanie wigilijne, które poprowadził prezes koła Piotr Mazur. Trzeba powiedzieć, że polowanie miało wspaniały przebieg. Całe polownaie odbyło się we spaniałej atmosferze i przy ślicznej choć wietrznej pogodzie. W polowaniu udział wzięło 14 flint. Pędziliśmy kolejne mioty: Potworów las, Zgubiony Zegarek i Jesionki. w Ostatnim miocie bór nam darzył obficie. W pięknym stylu Sławek Komar-Gacki ustrzelił trypleta do dzików i Adam Lichocki dołożył czwartego dzika do pokotu. Podziękowaliśmy św. Hubertowi i około 13:00 zjechalismy do domku mysliwskiego. Przed zakończeniem polowania ułożylismy uroczyście pokot. Prezes koła wręczył pamiątkowe upominki dla króla i wicekróla polowania, jak również dla króla pudlarzy, które zresztą jemu samemu przypadło. W domku myśliwksim przy rozpalonym kominku i świątecznej choince prowadzący odczytał list i życzenia świąteczne przysłane przez kolegę Domaszczyńskiego, byłego cżłonka koła Cis. Potem złożyliśmy sobie wszyscy świąteczne życzenia, podzieliliśmy się opłatkiem i zasiadlismy do wspaniale zastawionego stołu. Pysznego karpia usmażyła Pani Danusia Gurdak, o ciasta i pieczywo zadbał kolega Szachniewicz, a procenty i to w dużej ilości przysłał kolega Domaszczyński. Pierwszy toast wypiliśmy za niego bardzo miło wspominając odległe czasy. Jednocześnie chcemy na łamach naszej strony podziękować mu bardzo serdecznie za pamięć, życzenia i podarunek, które nas wszystkich bardzo, bardzo mile zaskoczyły. Niech Bór Darzy naszemu koledze.
Starosta Kłodzki Krzysztof Baldy serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu do udziału w uroczystości otwarcia mostu.
Polowanie Sylestrowe 30 grudnia 2007 r.

Polowanie rozpoczęliśmy od miotu "Drewniany Kamień", gdzie widzieliśmy ponad 30 dzików. W dniu dzisiejszym w 11 strzelb polowaliśmy wyłącznie na jelenie łanie i cielaki. Później kolejno pędziliśmy "Rozerwaną Flintę" , gdzie również była wataha około 15 dzików i chmara jeleni. Po dwóch miotach zrobiliśmy przerwę na ognisko i kiełbaski. Na koniec obstawiliśmy Warszawę i Starą Leśniczówkę, gdzie również spotkaliśmy kilka chmar jeleni. W dniu dzisiejszym łowisko nie obdarowało nas jednak pokotem jeleni. Po zakończonym polowaniu w domku myśliwskim wypiliśmy po lampce szampana, ktróry zasponsorował Prezes koła Piotr Mazur i rozjechaliśmy się do domów. Było to ostatnie polowanie w starym roku.Polowanie zbiorowe 25 listopada 2007 r.

W dniu 25 listopada polowanie zbiorowe prowadził wicełowczy Janusz Gurdak. Humory dopisywały i bór darzył. W miocie Cyganówka sam prowadzący zrobił dubleta do dzików i został królem polowania.Polowanie Hubertowskie 2007 - 10 listopada 2007 r.

W dniu 10 listopada Koło Łowieckie CIS obchodziło uroczystości z okazji św. patrona myślwych św. HUBERTA. Obchody HUBERTOWIN rozpoczęły się od zbiórki pod domkiem myśliwskim. Polownaie to było szczególne również z innego względu, gdyż w dniu dzisiejszym pasowanie na myśliwych przyjęło 3 kolegów: Paweł Sikora, Artur Chmiel i Mieczysław Szachniewicz. Po przywitaniu gości i krótkiej odprawie wyruszyliśmy w łowisko. W pierwszym pędzonym miocie - Warszawa, były jelenie i jeden lisek. Pomimo oddania kilku strzałów opuściły miot bez szwanku. Następnie pędziliśmy kolejno Pisakownię, gdzie spotkało nas straszliwe błoto i CIS-a. Św. Hubert i łowisko w dniu dzisiejszym nie podarowały nam zwierzyny, ale nie to przecież było najważniejsze. Dopisywału humory i dało się odczuć range polowania. Koło "Grubego Świerka", zjedliśmy pyszną grochówkę przygotowaną przez kol. Majkowskiego. Po polowaniu zjechaliśmy pod domek myśliwki. Przed zakończeniem polowania odbyło się uroczyste wręczenie pamiątki kol. Bronisławowi Gorgolowi z okazji 60-tej rocznicy przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego. Kolega Nicieja - członek Okręgowej Rady Łowieckiej wreczył również kol. Gorgolowi, Złoty Medal przyznany przez Kapitułę Odznaczeń za zasługi dla łowiectwa. To szczególny dzień dla całego koła. Po gratulacjach od wszystklich udaliśmy się do domku myśliwksiego, gdzie czekały już na nas syto zastawione stoły z jadłem oraz rozgrzany kominek ze "strzelającymi drwami".
Rejon łowiska Warszawa - 15 wrzesnia 2007 r.

Rejon łowiska Piaskownia - 14 wrzesnia 2007 r.
Rejon łowiska Wyciąg - 24 sierpnia 2007 r.Rejon łowiska Długa Łąka, Sikory Łąka - 12 sierpnia 2007 r.
Rejon łowiska Potworów - 25 lipca 2007 r.

Prace gospodarecze - 19 maja 2007 r.
Wiosenne pożądki. Czyszczenie urządzeń łowieckich w lesie. Wyłożenie soli w łowisku.
Walne zebranie koła - 12 maja 2007 r.Rejon łowiska Opolnica - 6 maja 2007 r.
Rejon łowiska OpolnicaCopyright @ Grzegorz Gredys