KOŁO ŁOWIECKIE "CIS"
Strona główna
Członkowie koła
Zarząd KŁ Cis
Obwód
Łowiska
Mapa obwodu
Statystyki
Galeria zdjęć
Domek myśliwski
Sprzedaż polowań
Współpraca z młodzieżą
Grzegorz Gredys - publikacje
Archiwum
Obwód koła
Województwo Dolnośląskie podzielone jest na 370 obwodów łowieckich. Podział został zatwierdzony uchwałą nr XV/381/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii. Koło łowieckie Cis dzierżawi obwód łowiecki nr 336 leżący na terenach administracyjnych powiatów ząbkowickiego (91,7 % powierzchni obwodu) i kłodzkiego (8,3 % powierzchni obwodu). Teren administracyjnie położony jest na terenie 3 gmin: Bardo (53 % powierzchni obwodu), Stoszowice (39 % powierzchni obwodu), Kłodzko (8 % powierzchni obwodu). Teren został zakwalifikowany jako „leśny” i ma kategorię „bardzo dobrą”. 60 % powierzchni obwodu stanowią lasy. Obwód rozciąga się w zdecydowanej większości na terenie Nadleśnictwa Bardo i częściowo Nadleśnictwa Jugów. Obwód graniczy z obwodami kół łowieckich: Diana Nowa Ruda, OHZ Nadleśnictwo Bardo, Wrzos Ząbkowice Śląskie, Kuropatwa Bardo. Granice obwodu zostały opisane w w/w uchwale Sejmiku: „Na północy od m. Srebrna Góra drogą nr 385 w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 3149D i drogą tą w kierunku południowym przez m. Brzeźnica, m. Potworów. Następnie drogą tą w kierunku południowym przez m. Przyłęk do rzeki Nysa Kłodzka i rzeką tą w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 3340D w m. Opolnica i drogą w kierunku północno-zachodnim do m. Wilcza. Dalej drogą nr 3148D w kierunku północnym, następnie drogą w kierunku północno-zachodnim i północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą nr 385 w m. Srebrna Góra, tj. do punktu wyjścia.23 marca 2023 r. Koło Łowieckie CIS zawarło z Lasami Państwowymi we Wrocławiu umowę dzierżawy obwodu łowieckiego na okres 10 lat od 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2032 r. Geograficznie obwód położony jest w zachodniej części Gór Bardzkich w paśmie od Barda na południowym - wschodzie po Srebrną Górę na północnym – zachodzie. Najwyższy szczyt na terenie obwodu Wilczak 633 m.n.p.m. Na terenie obwodu zlokalizowane są 2 rezerwaty: „Rezerwat Cisy” i „Rezerwat Cisowa Góra”.Przebieg graficzny na mapie obwodu łowieckiego oraz wyłączeń, o których mowa w art. 26 ustawy Prawo Łowieckie.