KOŁO ŁOWIECKIE "CIS"
Strona główna
członkowie koła
zarząd
obwód
mapa obwodu
Polowania zbiorowe
Prace gospodarcze
statystyki
galeria zdjęć
domek myśliwski
sprzedaż polowań
współpraca z młodzieżą
Grzegorz Gredys - publikacje
archiwum

Polowanie zbiorowe - 30 listopada 2008 r.

W polowaniu udział wzięło 15 strzelb. Królem polowania został kol. Piotr Mazur, który pozyskał jelenia - łanię, a wicekrólem Paweł Sikora, który upolował dzika. Polowanie odbyło się w rejonie Potworów - Bardo - Opolnica. Pędzone zostały mioty: obrzeże lasu nad Potworowem, Jutrzenka, Jesionki, Drewniany Kamień
Polowanie Hubertowskie 2008 - 08 listopada 2008 r.
Prace gospodarcze - 25 października 2008 r.

W dniu 25 maja odbyły sie prace gospodarcze. Podczas prac rozwiezione zostało siano do paśników i wykarczowana została zarośnięta łąka na Zibenzbergu. W pracach udział wzięło 6 osób: Adam Lichocki, Zygmunt Gołębiowski, Ryszard Suduł, Janusz Gurdak, Grzegorz Gredys i pracownik w zastępstwie za Piotra Mazura.

Rejon łowiska "Piaskownia" - 15 października 2008 r.


Spotaknie z okazji 85-lecia PZŁ - 11 października 2008 r.

W dniu 11 października odbyło się uroczyste spotkanie myśliwych i ich rodzin wraz z zaproszonymi gośćmi. Spotkanie odbyło się z okazji obchodów 85-lecia PZŁ.Prace gospodarcze - 28 czerwca 2008 r.

W dniu 28 czerwca 2008 r. odbyły się prace gospodarcze na rzecz koła. W pierwszej kolejności pojechaliśmy na "Długą Łąkę", gdzie część siana złożona została na 3 wielkich kopach, a pozostała część wywieziona została bezpośrednio do paśników. Następnie udaliśmy się na "Płaskowyż". Siano zebraliśmy na przyczepę i bezpośrednio zostało wywiezione do magazyno-pasników. Na koniec przewróciliśmy i zwałowaliśmy siano na łąkach koło "Mokrego Zakrętu". W pracach uczestniczyli: Grzegorz Gredys, Artur Chmiel, Marek Kaszuba, Stanisław Konieczny z pomocnikiem, Adam Lichocki, Tomek Mazur.

Prace gospodarcze - 31 maja 2008 r.

W dniu 31 maja odbyły sie prace gospodarcze. Na pracach przeprowadziliśmy czynnosci dezynfekcyjne paśników (wyrzucenie starego siana, oczyszczenie okolic pasnika, przekopanie ziemi wokół pasnika i zwapnowanie jego okolic.). Dodatkowo naprawiona została ambona na Opolnicy.

Zdjęcia łowiska - rejon "Kępa" - 11 czerwca 2008 r.

Walne Zebranie - 10 maja 2008 r.

W dniu 10 maja odbyło się Walne Zebranie Koła Łowieckiego "CIS".

Przestrzeliwanie broni - 26 kwietnia 2008 r.

W dniu 26 kwietnia odbyło się przestrzeliwanie broni na strzelnicy myśliwskiej w Biernacicach.


Copyright @ Grzegorz Gredys