KOŁO ŁOWIECKIE "CIS"
Strona główna
członkowie koła
zarząd
obwód
mapa obwodu
Polowania zbiorowe
Prace gospodarcze
statystyki
galeria zdjęć
domek myśliwski
sprzedaż polowań
współpraca z młodzieżą
Grzegorz Gredys - publikacje
archiwum

Wywóz siana i soli - 6 lutego 2010 r.

Wywóz siana i soli w łowiskoPolowanie Wigilijne - 19 grudnia 2009 r.

Polowanie odbyło się w bajecznej śnieżnej scenerii przy ponad dziesięciostopniowym mrozie. Polowaliśmy w miotach nad Potworowem, Zgubiony zegarek, Drewniany kamień. Na pokocie znalazły się 3 dziki i 2 kozy. Królem polowania został Stefan Flis (2 kozy), Wicekrólem Piotr Mazur (2 dziki). Po polowaniu zebraliśmy się w domku myśliwksim przy smażonym karpiu. Polowanie w dniu dzisiejszym prowadził Kazimierz Gurdak.
Polowanie w zaprzyjaźnionym Kole Łowieckim w Czechach - 28 listopada 2009 r.

Grupa myśliwych z naszekgo koła na zaproszenie zaprzyjaźnionego koła z Czech wzięła udział w polowaniu zbiorowym na bażanty i zające.Polowanie Hubertowskie - 14 listopada 2009 r.

Na polowaniu darzył nam św. hubert i łowisko, a i pogoda była łaskawa.
Na pokocie znalazło się: 1 łania, 7 dzików, 1 muflon-jagnię, 1 lis.
Królem polowania został Sławek Komar-Gacki (łania + dzik), a wicekrólem Piotr Mazur (dzik, jagnię).
Polowanie prowadził łowczy Ryszard Suduł.
Na polowaniu wręczone zostały odznaczenia łowieckie członkom naszego koła. Medal srebrny otrzymał prezes Piotr Mazur, medal brązowy otrzymali: Jarosław Dąbrowski, Janusz Zborowski i Adam Lichocki. Odznaczenia zostały wręczone przez członka Okręgowej Rady Łowieckiej Kazimierza Nicieję.
Podczas urczystyości Hubertowin zaszczycił nas swoją obecnością Starosta Ząbkowicki - pan Ryszard Nowak


Reintrodukcja królika - 02 września 2009 r.

Dzięki dotacji Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich i Urzędu Miasta i Gminy Bardo udało się zakupić kilkadziesiąt królików. Po wytypowaniu miesjc ze sprzyjającym biotopem, zostały wcześniej przygotowane prowizoryczne nory i kryjówki. W te miejsca wpuszczone zostały w łowisku króliki na terenie naszego obwodu.Prace gospodarcze - 29 października 2009 r.

Na pracach gospodarczych wywiezione zostało w łowisko do wszystkich paśników siano i sól.
Copyright @ Grzegorz Gredys