KOŁO ŁOWIECKIE "CIS"
Strona główna
członkowie koła
zarząd
obwód
mapa obwodu
Polowania zbiorowe
Prace gospodarcze
statystyki
galeria zdjęć
domek myśliwski
sprzedaż polowań
współpraca z młodzieżą
Grzegorz Gredys - publikacje
archiwum

Ostatnie polowanie zbiorowe w sezonie 2010/2011 - 16 stycznia 2011 r.


Polowanie Wigilijne 2010 - 18 grudnia 2010 r.


Polowanie zbiorowe - 21 listopada 2011 r.


Polowanie Hubertowskie 2010 - 06 listopada 2010 r.

Hubert i bór darzyły nam w dniu uroczystego polowania. Pozyskaliśmy jelenia łanię, jelenia cielę, sześć sztuk dzików i muflona owcę. Królem polownaia został kkolega Janusz Zborowski, któremu towarzyszył na stanowisku kolega z zaprzyjaźnionego czeskiego koła (jeleń cielę i dzik). Wicekrólem został janusz Gurdak (jeleń łania), a królem pudlarzy Arur chmiel, który zaliczył trzy pudła. Ponadto dziki na polowaniu strzelili również koledzy Malec, Lichocki Edward, Mazur, Miszkiewicz (2 sztuki). Owcę muflona pozyskał kolega Kazimierz Gurdak. Polowanie odbyło się w rejonie Srebrna Góra - Żdanów - Wilcza. Opolowane zostały mioty: "Wiszący most", "Trawy przy wiszącym moście", "Miot nad Mikołajowem", "Górna piaskownia". Polowanie zakończyło się uroczystym pokotem, wręczeniem odznaczenia łowieckiego (srebrny medal) dla Zygmunta Gołębiowskiego i podziękowaniem dla przybyłych gości. Przed polowaniem odbyło się również pasowanie dwóch "świeżo upieczonych" członków koła - kolegów Krzysztofa Gumiężnego i Kamila Witka.
Polowanie zbiorowe - 24 października 2010 r.

Polowanie odbyło się w następująych miotach - "Nad Potworowem", "Trawy na szczycie", "Jesionki", "Buk sasak", "Cis". Podczas polowania pozyskaliśmu trzy dziki. Królem polowania został Piotr Gralak, który ustrzelił dwa dziki.


Pierwsze polowanie zbiorowe w sezonie 2010/2011 - 10 października 2010 r.

Otwarcie sezonu polowań zbiorowych nie zaawocowało pokotem. Polowanie odbyło się w okolicach Potworów - Bardo- Opolnica.

Reintrodukcja królika - 24 lipca 2010 r.

W przygotowane miejsce w łowisku wpuszczonych zostało ponad 50 sztuk dzikich królików. Króliki przywiezione zostały z okolic Szczecina. Jest to druga inicjatywa zarządu koła dotycząca wpuszczenia królików w łowisko. Zeszłoroczna próba okazała się skuteczna i króliki zaaklimatyzowały się w nowym środowisku. W tym roku wpuszczone zostały w nowe miejsca. Całe przedsięwzięcie było możliwe wyłącznie dzięki finansowemu wspraciu samorządów - Starostwu Powiatowemu w Ząbkowicach Śląskich i Urzędowi Miasta i Gminy w Bardzie. Za wsparcie dziękujemy Panu Staroście Ryszardowi Nowakowi i Panu Burmistrzowi Krzysztofowi Żegańskiemu.Walne zebranie Koła Łowieckiego "CIS" - 8 maja 2010 r.

Tegoroczne walne zebranie, było zebraniem sprawozdawczo-wyborczym. Podczas zebrania wręczone zostały jubileuszowe nagrody dla kolegów Ludwika Kaszuby i Janusza Zborowskiego za długoletnią przynależność do Polskiego Związku Łowieckiego. Kol. Kaszuba obchodził 50-lecie przynależności do PZŁ, a kol.Zborowski 40-lecie przynależności do PZŁ.
W trakcie walnego wręczone zostały również dyplomy i nagrody w konkursie "Lisiarza roku w sezonie 2009/2010". Tytuł obronił Janusz Gurdak, który pozyskał w ubiegłym sezonie 19 lisów i 1 jenota. Drugie miejsce egzekwo zajęli Piotr Mazur (7 lisów i 2 jenoty) i Ryszard Suduł (9 lisów).
Nowo wybrany zarząd ukonstutuował się w tym samym składzie i tak samo funkcyjnie.
Prezes: Piotr Mazur
Łowczy: Ryszard Suduł
Wice-łowczy: Adam Lichocki
Skarbnik: Janusz Zborowski
Sekretarz: Jacek Kłosowski.
Copyright @ Grzegorz Gredys