KOŁO ŁOWIECKIE "CIS"
Strona główna
członkowie koła
zarząd
obwód
mapa obwodu
Polowania zbiorowe
Prace gospodarcze
statystyki
galeria zdjęć
domek myśliwski
sprzedaż polowań
współpraca z młodzieżą
Grzegorz Gredys - publikacje
archiwum

Polowanie Wigilijne 2011 - 17 grudnia 2011 r.
Polowanie zbiorowe - 4 grudnia 2011 r.


Polowanie Hubertowskie 2011 -

W dniu 12 listopada br. odbyło się polowanie i uroczystości hubertowskie w Kole Łowieckim ,CIS w Ząbkowicach Śl. O godz . 8.00 odbyła się zbiórka myśliwych i zaproszonych gości przed domkiem myśliwskim w Brzeźnicy, których powitał Prezes Koła Piotr Mazur . Po odprawie łowczego Ryszarda Suduła, myśliwi wyruszyli na łowy w lasy Gór Bardzkich . Przy pięknej pogodzie opolowaliśmy trzy mioty, kolejno Za Boksą, Warszawa, Drewniany Kamień. Św. Hubert darzył łowców w dniu dzisiejszym zwierzyną płową. Królem polowania został Artur Chmiel, a Wicekrólem Władysław Zadrożny .
O godz. 15.00 przemówienie Piotra Mazura prezesa koła rozpoczęło uroczystości hubertowskie. Pokot uświetniony został blaskiem pochodni i dźwiękami rogów myśliwskich sygnalistów z zespołu Odgłosy Kniei.
Członkowie Koła Łowieckiego CIS Ząbkowice Śl. mieli zaszczyt gościć Wiceprezesa Naczelnej Rady Łowieckiej Gustawa Mroczkowskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Bardo Krzysztofa Żegańskiego, Starostę Ząbkowickiego Romana Festera , myśliwych z Czeskich Skalic, zaprzyjaźnionych myśliwych z sąsiednich kół oraz okolicznych rolników.
Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia łowieckie przez Wiceprezesa Naczelnej Rady Łowieckiej Gustawa Mroczkowskiego wraz z Zdzisława Piotrowskiego, Sekretarza Okręgowej Rady Łowieckiej w Wałbrzychu, przyznane przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich w Warszawie w dniu 10 lipca 2011 r. Kolega Ludwik Kaszuba, jeden z najstarszych i najbardziej zasłużonych członków koła, wielki promotor łowiectwa w okręgu wałbrzyskim uhonorowany został najwyższym odznaczeniem łowieckim ZŁOMEM. Ryszard Suduł łowczy koła, otrzymał Złoty Medal Zasługi Łowieckiej, a Edward Lichocki otrzymał Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej. Burmistrzowi Krzysztofowi Żegańskiemu i Staroście Romanowi Festerowi wręczone zostały podziękowania za owocną współpracę z Kołem Łowieckim CIS Ząbkowice Śl. i wsparcie finansowe dla reintrodukcji zwierzyny drobnej. Zaproszonych gości uhonorowano dyplomami pamiątkowymi.
Polowanie Hubertowskie podsumowali Wiceprezes Naczelnej Rady Łowieckiej Gustaw Mroczkowski i Starosta Powiatu Ząbkowickiego Roman Fester nawiązując swoimi wypowiedziami do tradycji Polskiego Związku Łowieckiego oraz podkreślając wagę współpracy myśliwych z lokalnym samorządem, lasami państwowymi, rolnikami i społeczeństwem.
Po przemówieniu prezes koła zaprosił wszystkich na uroczystą biesiadę myśliwską przy kominku myśliwskim.
Koło Łowieckie CIS zostało założone w 1954 r. między innymi przez najstarszego członka koła Kol. Bronisława Gorgola, który mimo sędziwego wieku jest nadal czynnym myśliwym. Koło liczy 29 członków i jednego kandydata. Kołem kieruje Zarząd w składzie : Prezes Piotr Mazur , Łowczy Ryszard Suduł , W-ce Łowczy Adam Lichocki , Skarbnik Janusz Zborowski , Sekretarz Jacek Kłosowski oraz strażnik koła Roman Miszkiewicz. Zarząd Koła prowadzi współprace ze szkołami organizując spotkania i prelekcje z młodzieżą szkolną.
Koło dzierżawi obwód w Górach Bardzkich o powierzchni 3686 ha, w którym występują : jelenie, muflony, sarny i dziki oraz zwierzyna drobna: zając, bażant, dzika kaczka oraz dziki królik. Koło od trzech lat wpuszcza do łowiska zakupionego dzikiego królika , który kiedyś zdobił nasze łowiska

Polowanie zbiorowe - 24 października 2011 r.

Walne zebrania Koła Łowieckiego CIS Ząbkowice Śl.


Copyright @ Grzegorz Gredys