KOŁO ŁOWIECKIE "CIS"
Strona główna
Kontakt
Członkowie koła
Zarząd
Obwód
Mapa obwodu
Polowania zbiorowe
Prace gospodarcze
Statystyki
Galeria zdjęć
Domek myśliwski
Sprzedaż polowań
Współpraca z młodzieżą
Grzegorz Gredys - publikacje
Archiwum

Walne Zgromadzenie - 29 kwietnia 2017 r.

W dniu 29.04.2017 r. o godz 14.00 odbyło się WZK Koła Łowieckiego CIS. Prezes Koła Piotr Mazur powitał wsystkich kolegów z koła oraz członka ORŁ Kol. Stanisława Malca który uczestniczył w WZK. Po odczytaniu porządku obrad WZk wybrało na Przewodniczącego WZK Kol. Piotr Mazur a na sekretarza Kol. Jacka Kłosowskiego. Zebranie przebiagało w bardzo ciepłej i koleżeńskiej atmosferze. Zarzad Koła uzyskał pełne absolutorium odz wszystkich członków ja równierz od Komisji Rewizyjnej. Podzczaas WZK został wybrany nowy przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kol. Jarosław Dąbrowski , który zastąpił Kol. Grzegorza Gredysa , który po 15 latach złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji. W trakcie WZK zostały wreczone odznaczenia dla dla kolegów . przyznane przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich w Warszawie. Kol. Piotr Mazur otrzymał ZM Zasługi dla Łowiectwa , Kol. Janusz Zborowski SM Zasługi dla łowiectwa , Kol. Adam Lichocki SM Zasługi dla łowiectwa oraz Kol. Jacek Kłosowski BM Zasługi dla łowiectwa. Odznaczenia wręczył członek ORŁ Kol. Stanisław Malec. W trakcie WZK ogłoszono konkurs lisiarz sezonu 2016/2017. Zostali nimi :
1 miejsce Kol. Janusz Gurdak
2. miejsce Kol. Suduł Ryszard
3. miejsce Kol. Kazimierz Gurdak.
WZK przebiegło w miłej koleżeńskiej atmosferze i podjęto ciekawe uchwały , całe zebranie trwało dwie godziny. Po zebraniu koledzy zasiedli do wspólnej biesiady. Wszystkim dopisywały wspaniałe chumory. Darz Bór.Copyright @ Grzegorz Gredys