KOŁO ŁOWIECKIE "CIS"
Strona główna
Członkowie koła
Zarząd KŁ Cis
Obwód
Łowiska
Mapa obwodu
Statystyki
Galeria zdjęć
Domek myśliwski
Sprzedaż polowań
Współpraca z młodzieżą
Grzegorz Gredys - publikacje
Archiwum
Łowisko
Obwód koła podzielony jest na łowiska zwane w gwarze myśliwskiej Miotami. Nazewnictwo miotów ma pochodzenie historyczne i związane jest z nazwami geograficznymi, charakterystyką terenu, a często także inspirowane wydarzeniami z życia koła. Tak też jest w Kole Łowieckim „CIS”.

Łowiska leśne:
1. Dżungla,
2. Jutrzenka,
3. Las Potworów,
4. Zgubiony Zegarek,
5. Prudnik,
6. Jesionki,
7. Drewniany Kamień,
8. Kwadrat,
9. Cyganówka,
10. Kwiatki,
11. Za domkiem myśliwskim,
12. Wojenny miot,
13. Buk Sasak,
14. Rozerwana Flinta,
15. Warszawa,
16. Stara Leśniczówka – Siebersberg,
17. Piaskownia,
18. Łaźnia,
19. Przewrócona ambona,
20. Wąwozy,
21. Pompy,
22. Cis,
23. Wiata,
24. Las Mikołajów,
25. Za Boksą,
26. Białe Buki,
27. Chłopskie laski,
28. Gwiazda,
29. Las Żdanów,
30. 9 buków,
31. Las Srebrna Góra.

Łowiska polne:
1. Pola Opolnica
2. Przyłęk,
3. Wyciąg,
4. Śmietnik,
5. Pola Potworów,
6. Pola Brzeźnica Wschód,
7. Pola Brzeźnica Zachód,
8. Kępa,
9. Pola Mikołajów,
10. Pola Srebrna Góra,
11. Pola Żdanów wschód,
12. Pola Żdanów zachód,
13. Wilcza łąki
14. Długa łąka